Rodzic - terapeutą

U NAS NAUCZYSZ SIĘ

U nas nauczysz się:

• Na czym polega metoda ciągłej stymulacji,
• Jakie sią zalety globalnego czytania,
• Jak poprzez codzienną zabawę i ćwiczenia rozwijać samodzielność dziecka,
• Jak rehabilitować dziecko w domu.

Jeśli chcesz dla swojego dziecka czegoś więcej niż turnusy i ograniczone zajęcia rehabilitacyjne w placówkach – zgłoś się do nas!

Na podstawie profilu neurorozwojowego opracujemy dla Twojego dziecka indywidualny plan ćwiczeń.

Jeżeli chcesz dać dziecku szansę na lepszy rozwój – zadzwoń i umów się na wizytę wstępną!

tel. 56 648 23 63, fundacja@fundacja-dajszanse.pl

Podczas pięciodniowej wizyty wstępnej, nasi terapeuci diagnozują stopień rozwoju dziecka na profilu neurorozwojowym oraz opracowują indywidualny plan ćwiczeń, mających na celu stymulację rozwoju ruchowego, intelektualnego oraz fizjologicznego. Ten program rodzice realizują w domu do czasu kolejnej wizyty, podczas której nasza kadra ocenia postępy w rozwoju dziecka oraz modyfikuje program w oparciu o dotychczasowe osiągnięcia.

POLECANA LITERATURA


1. Doman G., Doman J.: Subtelna rewolucja. Wykorzystaj potencjał swojego malucha od pierwszego dnia życia. Wydawnictwo Helion. Gliwice 2012.
2. Doman G., Doman J.: Subtelna rewolucja. Czytanie od pierwszego roku życia. Wydawnictwo Helion. Gliwice 2012.
3. Doman G., Doman J.: Subtelna rewolucja. Liczenie od pierwszego roku życia. Wydawnictwo Helion. Gliwice 2012.
4. Gerhardt S.: Znaczenie miłości. Jak uczucia wpływają na rozwój mózgu. Wyd. UJ. Kraków 2010.
5. Masgutowa S.: Neurokinezjologiczna terapia taktylna. Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej, Warszawa 2005.
6. Mosetter K., Mosetter R.: Nowa metoda leczenia ADHD. Wyd.JK. Łódź 2006.
7. Anreas D. Frohlich (red); Edukacja bazalna. Nauczanie i terapia dzieci z głęboką niepelnosprawnością. (http://www.gwp.pl/14523,edukacja-bazalna-nauczanie-i-terapia-dzieci-z-gleboka-niepelnosprawnoscia.html).

 

 

 

Program "Rodzic-terapeutą" realizowany jest w ramach projektu "Edukacja i stymulacja- wieloprofilowe usprawnianie osób niepełnosprawnych" współfinansowanego ze śrdoków PFRON.

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl