Wolontariat

Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek czy wykształcenie. Wystarczy chciec podzielić się swoim czasem, wiedzą, umiejętnościami.

Wolontariat w Fundacji to na przykład:
- towarzyszenie naszym Podopiecznym w terapii i ich codzienności,
- wsparcie działań i akcji Fundacji (np Iskra Boża, Dzień Wolontariatu, Dzień Sportu),
- pomoc w pracach administracyjnych,
- wsparcie wiedzą informatyczną, marketingową i PR-ową,
- udział w pracach porządkowych i ogrodniczych.

Kładziemy duży nacisk na wolontariat osób niepełnosprawnych. Michał dzielnie pomaga w ogrodzie, Łukasz z zapałem roznosi ulotki... Panie pieką ciasta na różne okazje.

Możesz podzielić się swoim czasem
Możesz podzielić się swoją wiedzą
Możesz...

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl