Centrum Diagnozy i Terapii FASD


W ramach Centrum Diagnozy i Terapii FASD oferujemy kompleksową pomoc dla dzieci i rodzin dzieci z FASD:


- diagnozy w kierunku FASD prowadzone przez zespół terapeutyczny: pracownik    kluczowy/ psycholog, pedagog, rehabilitant, lekarz medycyny
- terapię pedagogiczną i logopedyczną
- zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej
- wpsarcie i konsultacje psychologiczne

- opiekę i prowadzenie przez pracownika kluczowego

 

Zajęcia odbywają się w siedzibie Fundacji DAJ SZANSĘ, ul. Piskorskiej 11

Ponadto prowadzimy szereg działań dla rodziców/ opiekunów oraz pracowników instytucji działających na rzecz dzieci i rodzin dzieci z FASD:

- Klub Rodzica z elementami szkoleniowymi
- Szkolenia dla terapeutów w zakresie traumy wczesnorozwojowej i terapii więzi
- Kampanię "Moda na Trzeżwość", skierowaną glównie do młodziezy toruńskich szkół
- Konferencję w tematyce FASD (planowana na grudzień 2020r.)

Zależy nam na interdyscyplinarnym podejściu do tematyki FASD, dlatego też zachęcamy pracowników instytucji pomocowych, edukacji, probacji, służby zdrowia do współpracy.

Zapraszamy do kontaktu z Pracownikiem Kluczowym (Małgorzata Hoffman-Orłowska) pod numerem telefonu 56 648 23 63 lub mailowo: centrumfasd@fundacja-dajszanse.pl

Centrum Diagnozy i Terapii FASD, dzięi wspólfinansowaniu ze środkow Gminy Miasta Toruń, jest BEZPŁATNY dla MIESZKAŃCÓW TORUNIA.

 

 

 

 

 

Projekt "Centrum Diagnozy i Terapii FASD zw Toruniu" jest finansowany ze środków Gminy Miasta Torunia w ramach zadania "Zwiększenie dostępności pomocy dla dzieci z FASD oraz ich opiekunów"

 

 

 

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl