Centrum Diagnozy i Terapii FASD

Centrum Diagnozy i terapii FASD, dzięi wspólfinansowaniu ze środkow Gminy Miasta Toruń, jest BEZPŁATNY dla MIESZKAŃCÓW TORUNIA.
W ramach Centrum oferujemy kompleksową pomoc dla dzieci i rodzin dzieci z FASD:

- opiekę i prowadzenie przez pracownika kluczowego
- diagnozy w kierunku FASD prowadzone przez zespół terapeutyczny: pracownik kluczowy/ psycholog, pedagog, rehabilitant, lekarz medycyny
- terapię pedagogiczną i logopedyczną
- zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej
- wpsarcie i konsultacje psychologiczne

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie Fundacji DAJ SZANSĘ, ul. Piskorskiej 11

Ponadto planujemy szereg działań dla rodziców/ opiekunów oraz pracowników instytucji działających na rzecz dzieci i rodzin dzieci z FASD:

- Klub Rodzica z elementami szkoleniowymi
- Szkolenia dla terapeutów w zakresie traumy wczesnorozwojowej i terapii więzi
- Kampanię "Moda na Trzeżwość", skierowaną glównie do młodziezy toruńskich szkół
- Konferencję w tematyce FASD (planowana na grudzień 2019r.)

Zależy nam na interdyscyplinarnym podejściu do tematyki FASD, dlatego też zachęcamy wszystkie toruńskie instytucje do współpracy.

Zapraszamy do kontaktu z Pracownikiem Kluczowym (Anna Karczmarczyk) pod numerem telefonu 56 648 23 63 lub mailowo: centrumfasd@fundacja-dajszanse.pl

 

 

 

 

 

 

Projekt "Centrum Diagnozy i Terapii FASD zw Toruniu" jest finansowany ze środków Gminy Miasta Torunia w ramach zadania "Zwiększenie dostępności pomocy dla dzieci z FASD oraz ich opiekunów"

 

 

 

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl