2018-11-29

Żegnamy dr Krzysztofa Liszcza

 

 

Z wielkim smutkiem przyjmujemy tę wiadomość...

Odszedł dr Krzysztof Liszcz - Wielki Człowiek, który wyprzedził nas wszystkich: w sposobie pojmowania niepełnosprawności, w umiejętności wspierania rodzin dzieci z niepełnosprawnościami, w rozumieniu syndromu FASD. Przecierał ścieżki.
Wielki Człowiek, za którym nie zawsze nadążaliśmy i który zawsze stanowił dla nas niedościgniony Autorytet.
Założyciel i wieloletni Prezes Fundacji.
R.I.P.
 

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl