CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII FASD DLA DZIECI Z TORUNIA

W ramach Centrum oferujemy kompleksową pomoc dla dzieci i rodzin dzieci z FASD:


- diagnozy w kierunku FASD prowadzone przez zespół terapeutyczny: pracownik kluczowy/ psycholog, pedagog, rehabilitant, lekarz medycyny,
- terapię pedagogiczną i logopedyczną,
- zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej,
- wsparcie i konsultacje psychologiczne.

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie Fundacji DAJ SZANSĘ, przy ul. Piskorskiej 11.

Ponadto planujemy szereg działań dla rodziców/opiekunów oraz pracowników instytucji działających na rzecz dzieci i rodzin dzieci z FASD:

- Klub Rodzica z elementami szkoleniowymi,
- szkolenia dla terapeutów w zakresie traumy wczesnorozwojowej i terapii więzi,
- kampanię "Moda na Trzeźwość", skierowaną glównie do młodziezy toruńskich szkół,
- konferencję o tematyce FASD (grudzień).

Zależy nam na interdyscyplinarnym podejściu do tematyki FASD, dlatego też zachęcamy wszystkie instytucje pomocowe, edukacyjne i inne do współpracy.

Zapraszamy do kontaktu z Pracownikiem Kluczowym (Małgorzata Hoffman-Orłowska) pod numerem telefonu 56 648 23 63 lub mailowo: centrumfasd@fundacja-dajszanse.pl

Dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń, pomoc jest bezpłatna dla dzieci z Torunia.

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl