2020-05-05

Pomagają nam pomagać

Pomagają nam pomagać

 

Mamy powody do radości!

Przybywa nam Darczyńców, którzy mimo panującej pandemii, chcą nas
wspierać. Takie informacje możemy otrzymywać każdego dnia!
Dziękujemy Agencji ESEO ( https://www.eseo.pl/ ) za przekazanie nam
darowizny i... wiary w lepsze jutro.

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl