2021-11-26

Zapraszamy na coroczną Konferencję poświęconą tematyce FASD

Zapraszamy na coroczną Konferencję poświęconą tematyce FASD

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ

Wypalenie rodzicielskie

jak wspierać rodzinę wychowującą dziecko z diagnozą FASD? 

Toruń, 03 grudnia 2021 r.

Od lat w prowadzonym przez Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Daj Szansę Centrum Diagnozy i Terapii FASD w Toruniu, przeprowadzamy diagnozy i opracowujemy indywidualne programy terapeutyczne dla rodzin borykających się z uszkodzeniami wywołanymi alkoholem w okresie prenatalnym. Miesiąc grudzień tradycyjnie, to czas spotkań podsumowujących - konferencji poświęconej FASD.

W tym roku głównym tematem spotkania jest wypalenie rodzicielskie, które analizować będziemy z punktu widzenia naukowego, terapeutycznego i – przede wszystkim – rodzicielskiego. Szukamy trafnej diagnozy przyczyn problemu oraz odpowiedzi na pytania co robić i jak pomagać dziecku z FASD w rodzinie?

Rodzinę i dziecko stawiając w centrum szukać będziemy rozwiązań we współpracy różnych podmiotów, instytucji i organizacji pracujących na rzecz rodziny. Prelekcje stacjonarne, łączność on-line ze specjalistami i rodzicami oraz wspólna dyskusja ułatwią nam to zadanie.

Konferencja odbędzie się w piątek, 03 grudnia 2021 roku w godz. 12.00-15.15 w Centrum Dialogu, plac Frelichowskiego 1 w Toruniu. Program w załączeniu.

Rejestracja (do dn. 01.12.2021, limit miejsc) poprzez formularz elektroniczny https://t0hb3i-vmy4j1-bwgzb4-dajszanseszkolenie.konfeo.com/pl/groups

 

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl