Poradnia FASD

DIAGNOZA FASD

Wizyta w ramach Poradni FASD obejmuje konsultację lekarską i spotkania z terapeutami (psycholog, pedagog, rehabilitanat).
Wizyta podsumowana jest opinią o stanie zdrowia dziecka i zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.
Oferujemy trzydniową wizytę - termin do ustalenia pod nr tel 56 648 23 63.

POLECANA LITERATURA

1. Liszcz K.: Dziecko z FAS w szkole i w domu. Rubikon. Kraków 2011.
2. Gerhardt S.: Znaczenie miłości. Jak uczucia wpływają na rozwój mózgu. Wyd. UJ. Kraków 20102.
3. Gray D.: Adopcja i przywiązanie. GWP 2010.
4. Jadczak-Szumiło T.: Zrozumieć, by chronić. Problemy psychologiczne dzieci adopcyjnych i w rodzinach zastępczych. Wyd. Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życia, Warszawa 2018.
5. Jadczak Szumiło T.: Tylko mnie kochaj, Świat Problemów, marzec 2006.
6. Keck G., Kupecky R.: Wychowanie zranionego dziecka. Wydawnictwo MRaciniewski Services. Warszawa 2010.
7. Kirkilionis E.: Więź daje siłę. Emocjonalne bezpieczeństwo na dobry początek. Mamania. Warszawa 2011.
8. Mehringer A.: Jak wychowywać trudne dzieci. WAM. Kraków 2010.
9. Schooler J., Smalley B., Callahan T.: Zranione dzieci, uzdrawiające domy. Wydawnictwo MRaciniewski Services. Warszawa 2012.

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl