Historia

Fundacja została zarejestrowana 14.04.1993r na bazie Grupy Wsparcia Rodzin Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu, które w większości rehabilitowały swe dzieci w brytyjskim instytucie BIBIC w Bridgwater., bądź w Instytucie Glena Domana w Filadelfii, USA. Dla około 100 rodzin z całego kraju celem powołania Fundacji było stworzenie warunków i kadry, aby rehabilitacja mogła odbywać się w kraju, w Toruniu. Na staż do BIBIC wyjechały dwie osoby – lekarz neurolog dziecięcy oraz pedagog terapeuta. Po dwuletnim szkoleniu Fundacja powołuje Instytut Terapeutyczny (1995r.), początkowo afiliowany przez Instytut brytyjski. W tym czasie specjaliści z Wielkiej Brytanii wspierają naszą kadrę, która nabiera doświadczenia, a szkolenia i praktyka wzbogacana innymi metodami nabiera kształtu wieloprofilowego usprawniania dopasowanego do realiów polskiej rodziny.

Dzisiaj jesteśmy znana placówka w Toruniu, mającą w programie ponad 200 rodzin z całej Polski.

Nasza wieloprofilowa metoda ciągłej stymulacji stała się tematem co najmniej 6 prac magisterskich i licencjackich.

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl