Zespół

STAWIAMY NA MOCNE STRONY DZIECKA!

Każde dziecko ma prawo osiągać maksimum swoich możliwości Pokazujemy dokładnie, jak to zrobić. Razem z dzieckiem pełzamy, raczkujemy, wspinamy się po drabinie... Stymulujemy wzrok, słuch i mowę, uczymy globalnego czytania... Dbamy o sferę emocjonalną i społeczną dziecka.

Dla każdego opracowujemy indywidualny program usprawniania, aby w pełni wydobyć jego/jej potencjał i wspólnie osiągnąć najlepsze, możliwe rezultaty.

Jesteśmy diagnostami FASD, posiadamy doświadczenie w terapii dzieci ze spektrum plodowych zaburzeń alkoholowych.

Poznajcie nas:

 

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Piwońska
mgr rehabilitacji, terapeuta SI

 

                        Szymon Wnuk, mgr fizjoterapii

 

 

 

 

 

 

 

 

Justyna Malanowska - Mamrot
mgr fizjoterapii

Monika Łężyk, mgr pedagogiki
oligofrenopedagog, terapeuta SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Bylina - Gałązka
mgr pedagogiki, socjoterapeuta

Renata Struzik
mgr pedagogiki,
oligofrenopedagog, neurologopeda

 

 

 

 

 

 

Justyna Fojgt
mgr pedagogiki, logopeda

 

 

 

 

Malgorzata Hoffman - Orłowska
mgr psychologii

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wiśniewska
mgr psychologii

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl