Subkonto

Fundacja Daj Szansę prowadzi subkonta, na których gromadzone są wpłaty na rzecz konkretnej osoby. Środki gromadzone na subkoncie pochodzą od darczyńców, do których zwraca się rodzina, przyjaciele, znajomi i osoba zainteresowana. Pomagamy przy opracowaniu tzw. 'Apelu', który firmujemy naszą pieczątką. Przy otwarciu subkonta strony zainteresowane podpisują porozumienie, które reguluje m.in. w jaki sposób wydatki mogą być refundowane z subkonta dziecka.

Nie prowadzimy indywidualnych subkont dla celów 1%

Lista organizacji, w których można szukać możliwości otwarcia subkonta:

Subkonta dla dzieci i osób dorosłych:
– Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”,
– Fundacja AVALON,
– Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”,
– Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”.

Subkonta dla dzieci:
– Fundacja „Mam serce”,
– Fundacja „Cor Infantis”,
– Fundacja „Serce Dziecka”.

Autyzm:
– Fundacja Pomocy Osobom z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu oraz Ich Rodzinom SILENTIO.

Pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych:
– Fundacja „Zielony Liść”.

Pomoc dla osób potrzebujących protez:
– Fundacja Jasia Meli „Poza Horyzonty”.

Stwardnienie rozsiane:
– Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego.

Pomoc osobom niewidomym:
– Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”.

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl