Subkonto

Fundacja Daj Szansę prowadzi subkonta, na których gromadzone są wpłaty na rzecz konkretnej osoby. Środki gromadzone na subkoncie pochodzą od darczyńców, do których zwraca się rodzina, przyjaciele, znajomi i osoba zainteresowana. Pomagamy przy opracowaniu tzw. 'Apelu', który firmujemy naszą pieczątką. Przy otwarciu subkonta strony zainteresowane podpisują porozumienie, które reguluje m.in. w jaki sposób wydatki mogą być refundowane z subkonta dziecka.

Nie prowadzimy indywidualnych subkont dla celów 1%

Lista organizacji, w których można szukać możliwości otwarcia subkonta:

Subkonta dla dzieci i osób dorosłych
– Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
– Fundacja AVALON
– Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”
– Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”

Subkonta dla dzieci
– Fundacja „Mam serce”
– Fundacja „Cor Infantis”
– Fundacja „Serce Dziecka”

Autyzm
– Fundacja Pomocy Osobom z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu oraz Ich Rodzinom SILENTIO

Pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych
– Fundacja „Zielony Liść”

Pomoc dla osób potrzebujących protez
– Fundacja Jasia Meli „Poza Horyzonty”

Stwardnienie rozsiane
– Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Pomoc osobom niewidomym
– Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl