2017-04-26

Pożegnaliśmy Panią Janeczkę...

Pożegnaliśmy Panią Janeczkę...

Pani Janina Kołodziejczak, długoletni pracownik Fundacji,
odeszła 17. kwietnia 2017 roku

Niezwykle ciepła, z cierpliwością anielską, po prostu- Dobry Człowiek...
Pożegnaliśmy Janinę Kołodziejczak - naszą Panią Janeczkę.
Zawodowo związana z Fundacją od początku jej powstania, i chyba czuła się tu dobrze - spontanicznie nas odwiedzała,.parokrotnie spotkaliśmy się na wspólnej, fundacjyjnej Wigilii już po Jej przejściu na emeryturę.
Pani Janeczko, proszę się czasem do nas uśmiechnąć swoim ciepłym uśmiechem tam, z góry...

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ" i Instytut Terapeutyczny
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl