2017-07-17

Zapytanie ofertowe z dn. 14.07.2017

Zapytanie ofertowe z dn. 14.07.2017

Termomodernizacja budynku Fundacji DAJ SZANSĘ

DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych z siedzibą w Toruniu, ul. Piskorskiej 11, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Fundacji DAJ SZANSĘ w ramach procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami i składania wyjaśnień jest Ewa Grobelska tel. 661 554 733.

http://fundacja-dajszanse.pl/upload/media/Formularz_ofertowy_ze_wzorem_oswiadczenia.pdf

http://fundacja-dajszanse.pl/upload/media/projekt.pdf

http://fundacja-dajszanse.pl/upload/media/wzor_umowy.pdf

http://fundacja-dajszanse.pl/upload/media/zakres_robot.pdf

http://fundacja-dajszanse.pl/upload/media/Zapytanie_ofertowe.pdf

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl