2017-10-27

Akademia Rozumienia FASD - warsztaty pogłębione

Akademia Rozumienia FASD - warsztaty pogłębione

Kontynuujemy szkolenia dla profesjonalistów w ramach projektu finansowanego ze śrdoków Gminy Miasta Toruń

W trakcie II etapu projektu "Szkolenia profesjonalistów nt FASD" uczestnicy pogłębiają wiedzę w tematyce FASD.
Szkolenia obejmują nastepujące zagadnienia:

  • Więź jako czynnik chroniący rozwój - prowadząca: dr Teresa Jadczak - Szumiło
  • Wychowanie i edukacja dziecka z FASD- prowadząca: Katarzyna Kałamajska - Liszcz
  • Problemy zdrowia a FASD – strategie wsparcia i terapii: prowadzący: dr Krzysztof Liszcz|
  • Problemy zdrowia a FASD – strategie wsparcia i terapii (warsztaty poświęcone grupie Słuzba Zdrowia): prowadzący dr Krzysztof Liszcz

Wartością spotkań w grupach profesjonalistów zajmujących się na co dzień problematyką FASD (edukacja, piecza zastępcza, pomoc społeczna, służba zdrowia, probacja) jest nie tylko pogłębienie wiedzy teoretycznej, ale również wymiana doświadczeń. Wspólnie poszukujemy rozwiązań, jak wesprzec dzieci dotknięte syndromem FASD i ich rodziny.
Aby wsparcie było jak najbardziej skuteczne, potrzebne są wspólne, kompleksowe, interdyscyplinarne działania wszystkich grup profesjonalistów.Kształtowanie się przywiązania u dzieci z FASD

Dzieci z FASD przychodzą na świat w sytuacji kiedy matka bardziej lub mniej świadomie przekazywała bolesny komunikat odrzucenia: „nie jesteś, aż tak ważny, żebym musiała przestać pić alkohol”. To swoista forma odrzucenia, a współczesne badania pokazują jak spożywanie alkoholu w ciąży wpływa na programowanie płodowe osi adrenalinowo kortyzolowej HPA (Kwon Kim, C., Osborn, J.A., Weinberg, J. 1996).Wiele dzieci z FASD ma powikłania więzi z powodu tego, że po urodzeniu są fizycznie porzucane, lub wychowują się w rodzinie, gdzie alkohol jest podstawowym obiektem zainteresowania. W pomocy terapeutycznej bardzo rzadko mamy do czynienia z dziećmi z FASD wychowującymi się w rodzinach biologicznych. Nie dlatego, że takich dzieci nie ma, ale dlatego, że rodziny te nie zgłaszają się na żadną terapię.

Niestety również te, które trafiają do adopcji lub opieki zastępczej są narażone na powikłania w zakresie więzi. Przyczyniają się do tego odrzucenie, pobyty w placówkach, a ze względu na uszkodzenia - pobyty w szpitalu. Również specyficzne zaburzenia w postaci upośledzenia czucia lub brak odruchów ssania, poszukiwania, skupiania wzroku mogą przyczyniać się do powikłania w tym zakresie (...)

Jak być opiekunem dziecka z FASD?

Wychowując dziecko z FASD czujemy się często jak w pułapce. Wiemy, że jego możliwości, aby sprostać stawianym zadaniom są zmniejszone, a równocześnie staramy się ponawiać próby osiągania przez nie założonych celów. Choć nie osiąga ono sukcesu, co chwilę dajemy mu kolejną szansę na... nie osiąganie sukcesu. Myślimy i działamy zakładając -„że wreszcie zrozumie, opanuje i zapamięta „ , często porównujemy jego działania z możliwościami innych dzieci czy rodzeństwa (K.Liszcz, 2007). Dodatkowo nasze trudności pogłębiane są przez „ ogólne korzystne wrażenie” jakie wywierają dzieci z FASD na otoczeniu. Często ich wypowiedzi bywają obszerne, zachowanie sprawia wrażenie kompetentnego i odpowiedniego do sytuacji i miejsca. Tak też się dzieje kiedy działają rutynowo, w znanym sobie miejscu, wśród bliskich. Jednak, kiedy muszą podjąć samodzielną decyzję lub są w nowym miejscu czar pryska i pojawiają się trudności. Wtedy najczęściej „uciekają” w bierność, wpadają w panikę, a ich działania mogą być nawet niebezpieczne dla nich i otoczenia .

Wymagać od dziecka z FASD to znaczy wymagać przede wszystkim od siebie. Wymagać wiedzy o FASD, rozumienia specyfiki indywidualnych trudności i specyfiki ich zachowania w nowych sytuacjach (...)

Teresa Jadczak – Szumiło 'Więź jako czynnik chroniący rozwój.' Toruń, październik 2017r

Projekt 'Akademia rozumienia FASD' finansowany jest ze śrdoków Gminy Miasta Toruń

 

Projekt został objęty honorowym patronatem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ministerstwa Zdrowia oraz Naczelnej Izby Lekarskiej
 

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl