2017-11-20

AKADEMIA ROZUMIENIA FASD

AKADEMIA ROZUMIENIA FASD

Konferencją podsumowaliśmy całoroczny projekt poświęcony tematyce FASD
 

Serdecznie dziękujemy za udział w Konferencji organizowanej przez Fundację Daj Szansę w ramach Projektu finansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń Akademia rozumienia FASD.

Konferencja odbyła się w dniu 8 grudnia 2017 r. o godzinie 1000 w auli Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu przy pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1 w Toruniu. Konferencja została objęta patronatem honorowym Prezydenta Miasta Torunia Pana Michała Zaleskiego.

W trakcie Konferencji podsumowaliśmy kilkumiesięczny projekt, który pozowlił na przeszkolenie profesjonalistów na co dzień zajmujących się problematyka FASD w swojej pracy zawodowej. Stali się oni ambasadorami FASD w swoich środowiskach.

Konferencję podsumowali z nami również Radio PIK oraz Telewizja Torun

http://www.radiopik.pl/2,63566,o-konsekwencjach-picia-alkoholu-w-czasie-ciazy-k&s=5&si=5&sp=5

 

http://www.toruntv.pl/movie/show?id=14327 (od 03.46 minuty)

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl