2020-04-02

Centrum Diagnozy i Terapii FASD

Centrum Diagnozy i Terapii FASD

Otrzymaliśmy dofinansowanie na działalność naszego Centrum Diagnozy i Terapii FASD
Kwota dofinansowania (93.000 zł, tj. 80% wartości projektu) pozwoli na kontynuację działań pracownika kluczowego, cykliczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci, konsultacje psychologiczne dla rodziców/ opiekunów, szkolenia w ramach Klubu Rodzica.
Ponadto, będziemy kontynuować spotkania w toruńskich instytucjach, propagując abstynencję w czasie ciąży oraz wyjaśniać, na czym polega specyfika funkcjonowania dzieci obciążonych syndromem FASD.

Kadra podniesie swoje kompetencje poprzez udział w II etapie szkolenia z zakresu traumy wczesnorozwojowej i terapii więzi.
W grudniu spotkamy się na Konferencji poświęconej FASD, gdzie podsumujemy rok 2020

Oferta jest skierowana do dzieci z diagnozą lub podejrzeniem FASD, ich rodzin i opiekunów, którzy mieszkają na terenie miasta Torunia.

Kontakt do Centrum FASD w Fundacji Daj Szansę:

- adres mailowy: centrumfasd@fundacja-dajszanse.pl

- telefon: 56 648 23

 

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl