2019-03-29

Przedsiębiorstwo HAK wspiera Fundację

Przedsiębiorstwo HAK wspiera Fundację

Dziś rano otrzymaliśmy miłą wiadomość: Przedsiębiorstwo HAK
https://www.hak.com.pl/hak/  wsparło naszą Fundację, dając Dzieciom
szansę na lepszy rozwój. Takim akcentem możemy rozpoczynać każdy dzień!

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl