2019-05-30

Wspiera nas AFTERWEB z Wrocławia

Wspiera nas AFTERWEB z Wrocławia

Dziś szansę naszej Fundacji postanowiła dać firma AFTERWEB (https://afterweb.pl/ ) z Wrocławia.
AFTERWEB od początku naszej współpracy pomaga nam zdobyć środki na naszą działalność. To 'dobry duch' Fundacji.
Dziś szczególnie dziękujemy za przekazanie darowizny!
Dzięki temu możemy z jeszcze większym zaangażowaniem działać na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl