2019-09-09

Wsparła nas firma ARBET Deweloper

Wsparła nas firma ARBET Deweloper

 

Bardzo nam miło podziękować firmie ARBET Deweloper http://arbetdeweloper.pl/ z Siechnic, która przekazała środki na rzecz naszych Podopiecznych. Od dziś grono Przyjaciół Fundacji jest jeszcze większe.
Oczywiście wszystkich Państwa zachęcamy do niesienia pomocy - dobro powraca i warto o tym pamiętać.

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl