2019-10-15

Wsparcie od INSEO

Wsparcie od INSEO

Dla osób z niepełnosprawnościami - w szczególności dla Dzieci - wsparcie od
Darczyńców bardzo wiele znaczy. W związku z tym pragniemy podziękować kolejnej
firmie, którą witamy wśród naszych Przyjaciół. Agencja INSEO
(https://www.inseo.pl/) doceniła działalność Instytutu Terapeutycznego -
serdecznie dziękujemy!

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl