2019-10-29

Dziękujemy firmie MiDaTech

Dziękujemy firmie MiDaTech

Powitaliśmy dzisiaj nowego Przyjaciela naszej Fundacji i naszych Podopiecznych!
Dziękujemy firmie MiDaTech (https://www.midatech.pl/), zaopatrującej przedsiębiorstwa w sprzęt techniczny.
To, że chcą Państwo pomagać, wiele dla nas znaczy!

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl