2020-05-05

ZAPRASZAMY... CAŁY CZAS JESTEŚMY DLA WAS!

ZAPRASZAMY... CAŁY CZAS JESTEŚMY DLA WAS!

Mimo trudności okresu pandemii systematycznie prowadzimy rehabilitację (zajęcia indywidualne w fundacji oraz zdalne)
oraz udzielamy porad osobom z niepełnosprawnościami i ich członkom rodzin. Nasze działania obejmują:

  1. rehabilitację osób niepełnosprawnych w Instytucie Terapeutycznym Fundacji – codzienna oferta diagnozy potrzeb i zajęć terapeutycznych,
    1. poradnictwo psychologiczne, społeczno-prawne, podatkowe, dietetyczne oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.

 

Zapraszamy na zajęcia: usprawnianie ruchowe i intelektualne, konsultacje i porady psychologiczne.

Zapraszamy do korzystania z porad: psychologicznych, społeczno-prawnych, podatkowych, dietetycznych. Udzielamy informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych

Informacje pod numerem 566482363

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl