2021-03-29

Zapytanie ofertowe z dn. 29.03.2021r. na wymianę instalacji elektrycznej

Zapytanie ofertowe z dn. 29.03.2021r. na wymianę instalacji elektrycznej

DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych z siedzibą w Toruniu, ul. Piskorskiej 11, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany instalacji elektrycznej w budynku Fundacji DAJ SZANSĘ w ramach procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności.


Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami i składania wyjaśnień jest Ewa Grobelska tel. 661 554 733.

 

upload/file/ZAPYTANIE_OFERTOWE.pdf

upload/file/projekt_budowlany_-_instalacja_elektryczna.pdf

upload/file/ZAKRES_ROBOT.pdf

upload/file/FORMULARZ_OFERTOWY_ZE_WZOREM_OSWIADCZENIA.docx.pdf

upload/file/WZOR_UMOWY.pdf

 

 

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl