2021-09-02

Otwieramy w Bydgoszczy mieszkanie treningowe!

Otwieramy w Bydgoszczy mieszkanie treningowe!

 

Razem z Fundacją Kaktus, realizując projekt pt. „Adres: Samodzielni 1”, otwieramy w Bydgoszczy pierwsze mieszkanie treningowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.  Mieszkanie zlokalizowane jest w Fordonie i czeka na czworo domowników. 

 

 

 

Celem projektu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie a w szczególności:

- wzrost samodzielności,

- poprawa stanu psychofizycznego,

- zapobieganie umieszczeniu osoby niepełnosprawnej w placówce całodobowej opieki,

- umożliwienie przebywania w środowisku lokalnym,

- rozwój procesu rehabilitacji społecznej,

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Mieszkanie treningowe to przygotowanie dorosłej osoby z niepełnosprawnością do jak najlepszego życia w momencie, gdy jej rodzice lub opiekunowie wraz z wiekiem tracą siły bądź umierają.

Jak wygląda życie w mieszkaniu treningowym?

 • pobyt w mieszkaniu treningowym trwa 4 miesiące
 • jednocześnie w mieszkaniu treningowym mieszkają 4 osoby
 • dla mieszkańców mieszkania treningowego przygotowane są w pełni wyposażone jedno- lub dwuosobowe pokoje
 • w mieszkaniu znajduje się pokój dzienny do dyspozycji wszystkich mieszkańców
 • osoby z niepełnosprawnością są wspierane przez trenerów przez cały czas pobytu w mieszkaniu treningowym przez 7 dni w tygodniu, także w nocy
 • każdy z uczestników projektu ma przypisanego trenera wiodącego, z którym planują, trenują, a potem oceniają postępy w zdobywanych umiejętnościach
 • przez cały pobyt w mieszkaniu treningowym, mieszkańcy i ich rodziny mają zapewnione wsparcie psychologiczne
 • w mieszkaniu treningowym prowadzone są treningi: ekonomiczny, higieniczny, prowadzenia domu, spędzania czasu wolnego i społeczny
 • jak w każdym domu jest też czas na rekreację, zabawę i wspólne świętowanie
 • mieszkańcy przy wsparciu trenerów wspólnie przygotowują posiłki 
 • każdy mieszkaniec otrzyma świadczenie mieszkaniowe w wysokości 1000,00 PLN miesięcznie
 • mieszkańcy zobowiązani są do przebywania w mieszkaniu treningowym od poniedziałku do piątku. Weekendy, jeśli zechcą, mogą spędzać w domu rodzinnym
 • w trakcie pobytu w mieszkaniu treningowym osoby z niepełnosprawnością nadal uczęszczają do placówek rehabilitacji społecznej i zawodowej (np. WTZ, ŚDS) albo do pracy.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do złożenia formularza zgłoszeniowego drogą mailową na adres biuro@fundacjakaktus.pl lub osobiście w biurze Fundacji Kaktus, ul. Kleeberga 2, Bydgoszcz od poniedziałku do piątku od 10:00 do 15:00.

Na zgłoszenia czekamy do 10 września 2021 r. 

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem 795 84 84 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 - 15:00.

Projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030

 

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl