Statut i struktura organizacyjna Fundacji

Zarząd Fundacji:

Ewa Grobelska - prezes

Janusz Wisniewski - zastępca prezesa

Elżbieta Święcicka - II zastępca prezesa

 

Komisjja Rewizyjna:

Grażyna Szczygielska - przewodnicząca

Krystyna Kentzer - sekretarz

Barbara Mosakowska - członek

pdfSTATUT FUNDACJI DAJ SZANSĘ
Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl